Railwayclub.info main
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
20.03.19 , 23:03

Login with username, password and session length
Home | Help | Search | Login | Register | References | Blogs | Contact Information

railwayclub.info: train travel answers, travel deals

  discussion

    Related questions

      Євроколія Польща-Львів

Pages: [1] 2 3 4
Reply | Print
Author Topic: Євроколія Польща-Львів  (Read 16399 times)
logist
Co-moderators
Active user

Posts: 11412


View Profile
« on: 22.04.08 , 23:04 »
Share Reply with quote

Згідно з підрахунками польських фахівців, вартість проекту Євроколії, котрий сьогодні, 21 квітня, підписали у Львові, становить близько 400 мільйонів євро. Про це після підписання під час брифінгу для журналістів заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами мера, ідею будівництва Євроколії підтримало Міністерство транспорту та зв’язку України - за умови, що проект здійснюватиметься за кошти інвесторів.

"Що таке 400 мільйонів євро? Це всього-на-всього достатньо збудувати чотири гіпермаркети. Наприклад, один гіпермаркет біля вокзалу, інший - біля літовища. Решту коштів теж, думаю, не буде проблемою знайти. Адже у Польщі 75% вартості цього проекту фінансує Євросоюз, а в Україні проект повинен здійснюватися за кошти інвесторів. Хоча ми не відкидаємо фінансового сприяння ЄС", - зазначив Андрій Садовий.

Власне, об’єднати зусилля у пошуку інвесторів покликана Львівська облдержадміністрація. У цьому запевнив підписант проекту, т.в.о. голови Львівської ОДА Микола Кміть. "Львів - це ворота до Європи, а тому нам треба відкривати сучасні методи сполучення", - зазначив він.

"Євроколія істотно зменшить термін подорожі до України і Польщі. Поїзди рухатимуться цією колією із швидкістю 160 км на год.", - пояснив віце-мер Вроцлава Мачєй Блуй, додавши, що до Євро-2012 Євроколія ще може бути модернізована.


Довiдка

До кінця року планують закінчити фазу вивчення інвестиційної привабливості і розпочати проектні роботи євроколії. Завершення цього проекту відбудеться до проведення ЄВРО 2012. Міська рада Львова розглядає проект євроколії як стратегічний, який важливо реалізувати, незалежно від поставлених термінів. "Для реалізації проекту євроколії необхідно залучитися політичною підтримкою Міністерства транспорту України, уряду і Президента України. Наступним кроком будуть проектні роботи і оцінка інвестиційної привабливості. Зараз проходять переговори з кількома компаніями зі світовим ім'ям, які робили подібні речі в Європі. Що стосується фінансування, то місто, в основному, розглядає пропозиції європейських фінансових інституцій і Європейського Союзу у вигляді грантової і технічної допомоги Україні", - повідомив начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Остап Процик.

Євроколія - це швидкий зв'язок мешканців міста з Європою. Якщо Львів забезпечить можливість комфортного доїзду туристів до міста, це значно пришвидшить розвиток туристичної інфраструктури в регіоні. В рамках проведення Євро-2012 до Львова приїде велика кількість вболівальників і незручності з транспортним сполученням можуть негативно позначитися на іміджі нашого міста.

Для вивчення інвестиційної привабливості, а також кожного етапу проекту необхідно 6 млн євро. Окрім того, потрібно дослідити ринок транспортних перевезень в нашому регіоні, наскільки цей проект буде прибутковим. Загалом весь проект оцінюється в 500-600 млн євро.

Відповідно до концепції проект євроколії львівська влада планує втілити у рамках підготовки до Євро-2012. "Через різницю у ширині колії (1 520 мм в Україні і 1 435 в Європі) залізничний транспорт втрачає своє значення як у пасажирських, так і вантажних перевезеннях між Україною та європейськими країнами", - зазначено у листі департаменту "Євро-2012".

Вроцлав, Краків і Львів входять до ІІІ міжнародного транспортного коридору. Зараз ця траса модернізується на території Польщі і це цілком логічно продовжити її до Львова, а не закінчувати на кордоні".Нагадаємо, під час зустрічі у Лондоні у лютому міський голова Львова домовився із директором Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з питань транспорту Сью Барет про розгляд ЄБРР проекту "євроколії" після підрахунками вартості будівництва колії та інвестиційної привабливості цього проекту.

http://daily.lviv.ua/?newsid=16033

Не литературный перевод на русский:

Согласно с подсчетами польских специалистов, стоимость проекта Евроколеи, который сегодня, 21 апреля, подписали во Львове, составляет около 400 миллионов евро. Об этом после подписания во время брифинга для журналистов заявил городской председатель Львова Андрей Садовий.   По словам мэра, идею строительства Евроколеи поддержало Министерство транспорта и связи Украины - при условии, что проект будет осуществляться за средства инвесторов.   "Что такое 400 миллионов евро? Это всего-навсего достаточно построить четыре гипермаркета. Например, один гипермаркет у вокзала, другой - возле аэродрома. Остальные средства тоже, думаю, не будет проблемой найти. Ведь в Польше 75% стоимости этого проекта финансирует Евросоюз, а в Украине проект должен осуществляться за средства инвесторов. Хотя мы не отбрасываем финансового содействия ЕС", - отметил Андрей Садовий.

Собственно, объединить усилие в поиске инвесторов призванная Львовская облгосадминистрация. В этом заверил подписант проекта, в.и.о. головы Львовской ОГА Николай Кмить. "Львов - это ворота к Европе, а потому нам нужно открывать современные методы соединения", - отметил он.   "Евроколея существенно уменьшит срок путешествия в Украину и Польшу. Поезда будут двигаться этой колеей со скоростью 160 км. на год.", - объяснил вице-мэр Вроцлава Мачей Блуй, прибавив, что к Евро-2012 Евроколея еще может быть модернизирована.

Справка

   До конца года планируют закончить фазу изучения инвестиционной привлекательности и начать проектные работы евроколеи. Завершение этого проекта состоится к проведению ЕВРО 2012. Городской совет Львова рассматривает проект евроколеи как стратегический, который важно реализовать, независимо от поставленных сроков. "Для реализации проекта евроколеи необходимо получить политическую поддержку Министерства транспорта Украины, правительства и Президента Украины. Следующим шагом будут проектные работы и оценка инвестиционной привлекательности. В настоящий момент проходят переговоры с несколькими компаниями с мировым именем, которые делали подобные вещи в Европе. Что касается финансирования, то город, в основном, рассматривает предложения европейских финансовых институций и Европейского Союза в виде грантовой и технической помощи Украине", - сообщил начальник управления информационной политики и внешних отношений Остап Процик.

Евроколея - это быстрая связь жителей города с Европой. Если Львов обеспечит возможность комфортного доезда туристов к городу, это значительно ускорит развитие туристической инфраструктуры в регионе. В рамках проведения Евро-2012 во Львов приедет большое количество болельщиков и неудобства с транспортным сообщением могут негативно отразиться на имидже нашего города.   Для изучения инвестиционной привлекательности, а также каждого этапа проекта необходимо 6 млн евро. Кроме того, нужно исследовать рынок транспортных перевозок в нашем регионе, насколько этот проект будет прибыльным. В целом весь проект оценивается в 500-600 млн евро.

В соответствии с концепцией проект евроколеи львовская власть планирует воплотить в рамках подготовки к Евро-2012. "Через разницу в ширине колеи (1 520 мм в Украине и 1 435 в Европе) железнодорожный транспорт теряет свое значение как в пассажирских, так и грузовых перевозках между Украиной и европейскими странами", - отмечено в письме департамента "Евро-2012".   Вроцлав, Краков и Львов входят в ІІІ международный транспортный коридор. В настоящий момент эта трасса модернизируется на территории Польши и это целиком логично продлить ее до Львова, а не заканчивать на границе". Напомним, во время встречи в Лондоне в феврале городской председатель Львова договорился с директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам транспорта Сью Барет о рассмотрении ЕБРР проекта "евроколеи" после подсчетами стоимости строительства колеи и инвестиционной привлекательности этого проекта.
« Last Edit: 22.04.08 , 23:04 by logist » Logged
Ded
Active user

Posts: 5396


View Profile
« Reply #1 on: 22.04.08 , 23:04 »
Share Reply with quote

Посмотрим, посмотрим. Но конечно же лучше сделать нормальную получасовую пересадку во Львове, чем терять часы на перестановке колес в монстрах типа Киев-Вроцлав/Прага.
Logged
А.С.
Active user

Posts: 676


View Profile
« Reply #2 on: 23.04.08 , 03:04 »
Share Reply with quote

Предполагаю, что проект (с чертежами и сметой строительства) ещё не существует и что, следовательно, цифра с миллионами взята с потолка.
Logged
Авиапассажир
Active user

Posts: 623


View Profile
« Reply #3 on: 23.04.08 , 04:04 »
Share Reply with quote

Сложный будет узел, в котором стык переменного и постоянного тока и сюда же добавится европейская колея. И какая же в этом выгода? Что пересадка в Пшемысле, что во Львове. Фактически пункт пересадки или перестыковки колес перемещается из Польши на Украину. Если речь идет только о Львове как о конечном пункте, то напрашивается вопрос, об окупаемости (развитие львовского вокзала под соответствующую колею, чей подвижной состав будет использоваться,  чьими будут основные фонды дороги, куда будет идти прибыль, уровень минимального гарантированного дохода инвестора и т.п.). Отрезок в 78 км от границы до Львова со скоростью 160 км/час для перемещения из Европы  погоды не сделает.
Logged
ivdenis
User

Posts: 92


View Profile
« Reply #4 on: 23.04.08 , 09:04 »
Share Reply with quote

Наконец то разродились хотя бы одним стоящим инфраструктурным проектом. Дай бог чтоб построили. Соединение Львова напрямую с польской сетью IC будет действительно большим плюсом для Львова да и в случае если УЗ разродиться сетью украинских экспрессов то это превратит львовский вокзал в крупный "хаб", а самое главное - если эту ветку построят по всем нормативам UIC включая ETCS и прочее это будет хорошая инъекция современных ж.д. технологий в Украину независимо от того будет или нет УЗ иметь отношение к этой линии.
« Last Edit: 23.04.08 , 10:04 by ivdenis » Logged
Ded
Active user

Posts: 5396


View Profile
« Reply #5 on: 23.04.08 , 10:04 »
Share Reply with quote

И какая же в этом выгода? Что пересадка в Пшемысле, что во Львове. Фактически пункт пересадки или перестыковки колес перемещается из Польши на Украину. Если речь идет только о Львове как о конечном пункте, то напрашивается вопрос, об окупаемости (развитие львовского вокзала под соответствующую колею, чей подвижной состав будет использоваться,  чьими будут основные фонды дороги, куда будет идти прибыль, уровень минимального гарантированного дохода инвестора и т.п.).

Пассажирское и грузовое сообщение у Польши главным образом осуществляется с западной Украиной, не с центральной. Поэтому перестановка там не нужна вообще - достаточно пересадки. Перестановка это прошлый век, это дело надо искоренять - или пересадка, или системы типа Тальго/СУВ-2000. В наших реалиях проще и быстрее - пересадка.
Сейчас по понятным причинам ж/д для грузового сообщения используется ограниченно. Грузы возят через автопереходы в Краковце и Шегинях, разбивают и без того разбитую дорогу. Этот проект бы помог перебросить грузопоток на ж/д.
Конечно, во Львове нужно много работы, и не только путевой, нужна реконструкция привокзальной площади, улицы Городоцкой и прочее. То, что там сейчас творится, далеко до идеала.
Но пока, до начала работ,  это теория о Васюках и Нью-Москоу.
Logged
Авиапассажир
Active user

Posts: 623


View Profile
« Reply #6 on: 27.04.08 , 05:04 »
Share Reply with quote

И какая же в этом выгода? Что пересадка в Пшемысле, что во Львове. Фактически пункт пересадки или перестыковки колес перемещается из Польши на Украину. Если речь идет только о Львове как о конечном пункте, то напрашивается вопрос, об окупаемости (развитие львовского вокзала под соответствующую колею, чей подвижной состав будет использоваться, чьими будут основные фонды дороги, куда будет идти прибыль, уровень минимального гарантированного дохода инвестора и т.п.).

Пассажирское и грузовое сообщение у Польши главным образом осуществляется с западной Украиной, не с центральной. Поэтому перестановка там не нужна вообще - достаточно пересадки. Перестановка это прошлый век, это дело надо искоренять - или пересадка, или системы типа Тальго/СУВ-2000. В наших реалиях проще и быстрее - пересадка.
Сейчас по понятным причинам ж/д для грузового сообщения используется ограниченно. Грузы возят через автопереходы в Краковце и Шегинях, разбивают и без того разбитую дорогу. Этот проект бы помог перебросить грузопоток на ж/д.
Конечно, во Львове нужно много работы, и не только путевой, нужна реконструкция привокзальной площади, улицы Городоцкой и прочее. То, что там сейчас творится, далеко до идеала.
Но пока, до начала работ, это теория о Васюках и Нью-Москоу.
На форуме много обсуждалось по поводу запуска Веларо-Рус между Москвой и Питером. Большинство сошлись во мнении, что не найдется пассажиров на несколько поездов. Т.е теперешних 2 с лихвой хватает на регионы с населением 20 млн. человек. Есть ли платежеспособное население в Польше и на Украине, способное заполнить несколько скоростных поездов в день Львов-Вроцлав? Из-за одного или двух поездов в сутки такой огород никто городить не будет.
Что касается грузов, то вообще сомнительно, что бы по этой трассе ходили грузовые. Во-вторых о каких грузах идет речь, между Польшей и Украиной? В далекие времена линия Донбасс-Кривбасс-Карпаты была хорошо загружена, снабжая металлургическое производство стран СЭВ. А что возить с Западной Украины в Польшу или из Польши в Западную Украину сейчас?
На мой взгляд ничего не мешает, кроме отсутствия денег, развитию скоростного движения между крупнейшими центрами Украины. И это реальнее, чем прожекты тянуть узкую колею до Львова. Столичные экспрессы это первый реальный шаг в этом направлении.
Logged
Hanor
Active user

Posts: 1132


View Profile
« Reply #7 on: 27.04.08 , 08:04 »
Share Reply with quote

Сложный будет узел, в котором стык переменного и постоянного тока и сюда же добавится европейская колея. И какая же в этом выгода?

Наскільки я пам'ятаю, 1435 мм мали б завести окремою колією на те місце, де зараз багажне відділення. Весь західний напрям, в тч приміський вокзал на постійному струмі, так що стикування на 1435 мм не буде.

Quote
Есть ли платежеспособное население в Польше и на Украине, способное заполнить несколько скоростных поездов в день Львов-Вроцлав?

У Вроцлаві вчиться багацько студентів із Галичини (це така політика Вроцлавського університету). Потенційний  пасажиропотік значно більший, ніж здається на перший погляд.
Logged
Авиапассажир
Active user

Posts: 623


View Profile
« Reply #8 on: 28.04.08 , 06:04 »
Share Reply with quote

Безусловно, что пассажиропоток между Украиной и Польшей имеет большой потенциал, только какова будет ценовая политика инвестора?
Сейчас занимаюсь похожей проблемой в России, связанной с концессионными контрактами. Вопросов больше чем ответов, притом, что в России создана законодательная база. Не знаю, как в этом отношении на Украине. Очень большие риски инвестора и аппетиты государства.
Logged
avek
Active user

Posts: 538


View Profile
« Reply #9 on: 07.05.08 , 07:05 »
Share Reply with quote

400 млн за 70 км? да они с дуба упали. ТЖВ с Евростаром дешевле стоят.

Возможно, это суммарная цена проекта - включая модернизацию польской колеи?
Logged
Tags:
Pages: [1] 2 3 4
Reply | Print
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Google visited last this page 15.05.16 , 23:05